Reverse Osmosis
ANASAYFA \ ÜRÜNLER \ Reverse Osmosis

Reverse Osmosis


Osmoz yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış olan az yoğun ortam ile çok yoğun ortam arasında gerçekleşen akışın tanımıdır. Akış yönü kendiliğinden az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru sağlanır. Doğal olarak meydana gelen osmoz olayında, çok yoğun ortama basınç uygulanması ile ters osmoz (reverse osmosis) olayı gerçekleştirilir. Çok yoğun ortama basınç uygulanması ile su çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer.

Ters Osmoz sisteminde kullanılan yarı geçirgen membran, 0,0001µ - 0,003µ aralığında gözenek çapına sahiptir. Su molekülleri ise 0,0001µm - 0,003µm küçüktür ve nötr elektrik yüküne sahiptir. Bu sayede membranlardan kolaylıkla geçerler. Fakat suda yer alan artı ve eksi yüklü iyonlar ve moleküller, bakteri ve virüsler bu gözenek boyutundan daha büyük olduklarından membranlardan geçemezler ve doğruca atık hattına yönelirler.

Özet olarak; ileri derece filtreleme ile iyon giderimi için en ideal su arıtma yöntemi olan Ters osmoz sistemleri günümüzde hızlıca ilerleyen teknolojilerden biridir.

Ters osmoz sisteminin tasarımı istenen ürün suyu kalitesi, ham su analizi, kullanılacak membran tipi gibi birçok teknik bilgi ve tecrübe gerektirir.

RO membran performansı, besleme suyunun özellikleri dahil olmak üzere bazı faktörlere göre değişkenlik gösterir, bu faktörler başlıca şöyledir; 

 • Su sıcaklığı.
 • pH dengesi.
 • Tuz konsantrasyonu

Ters Osmoz sisteminde bulunan temel elemanlar yüksek basınç pompası, membran kılıfı, membran ve enstrumanlardan oluşur. Su, basınç altında yarı geçirgen zara doğru ittirilir ve saf su (sızan su) toplanır ve üretim hattına verilir. Geçiş yapamayan atık su (konsantre), drenaj hattında toplanır ve atık olarak dışarı atılır. Yapılan sistemin tasarımına göre atık suyun bir kısmının geri kazanım yapıldığı sistemler mevcuttur.

REVERSE OSMOS ÇALIŞMA ŞEKLİ

Besleme suyu kalitesi talep edilen kapasiteye göre bağlı olarak tek aşamalı, iki aşamalı ve iki kademeli olmak üzere çeşitli sistem tasarımı yapmak mümkündür. Tek aşamalı sistemde besleme yapılır ve üretim hattından alınan su işletmeye verilir, atık hattından çıkan su doğrudan drenaja verilir. İki aşamalı ters osmoz sistemlerinde ise besleme suyu 1. aşama olarak belirlenen membran kılıflarına bağlanır ve bu membranlardan üretilen su doğrudan üretim hattına verilir. 1. Aşamanın atık hattından çıkan su toplanıp 2. Aşama olarak belirlenen membran kılıfının giriş su hattına bağlantısı yapılır. 2. Aşamanın üretim hattı ile 1. Aşamanın üretim hattı birleşip işletmeye verilir. 2 aşamalı sistemde tek atık 2. Aşamanın atık suyudur ve doğrudan dışarı atılır. Bu suyu geri kazanmaya çalışmak filtrelere zarar vereceğinden tercih edilmez. Bu sistemde 2. Aşamanın giriş suyu 1. Aşamanın atığıdır, bu sayede tuzluluk oranı yüksek suların arıtımını yapmak daha verimli hale gelir.  Yaklaşık verimlilik %20 oranında arttırılmış olur


Paylaş :              
DİĞER
 • Bakteri tutucu özelliğiyle kullanılan 0,2 mikron veya 0,45 mikron (pore size) geçirgenliğe sahip mızraklı kartuş filtre.

  Mızraklı Kartuş Filtre

 • ultra saf su üretim sistemleri. reverse osmosis yerine tercih edilen sistemlerdir. birbirine alternatif olarak bulunurlar

  Deiyonizasyon Sistemi

 • önfiltrasyon demir giderim filtreleri. birm minerali ile demir miktarı düşülür.

  Demir Giderim Ünitesi