Deiyonizasyon Sistemi
ANASAYFA \ ÜRÜNLER \ Deiyonizasyon Sistemi

Deiyonizasyon Sistemi


DEİYONİZASYON-DEMİNERALİZASYON SİSTEMLER  »  İYON DEĞİŞTİRİCİLER

En hızlı ve en kaliteli cevap veren endüstriyel saf su sistemleri iyon değiştiriciler ile yapılan deminerilazi (saf su eldesi) işlemidir. Bu sistemde su katyonik ve anyonik reçinelerden oluşan kolonlardan sıra ile geçmesi anında saf su üretimi gerçekleşmektedir

 

Bu teknikte birbirinden çok farklı iki tür “iyon değiştirici” reçine kullanılır. “Katyonik Reçine” ile sudaki (+) yüklü iyonlar alınır ve yerine Asit (HCl) içinde bulunan (H+) iyonu verilir. “Anyonik Reçine” ile sudaki (-) yüklü iyonlar alınır ve yerine Kostik (NaOH) içinde bulunan (OH-) iyonu verilir. Bu işlem sonunda suya yüklenmiş olan (H+) ve (OH-) iyonlar kendi aralarında birleşip H2O , yani SU molekülünü oluşturduklarından, sonuçta su minerallerden arınmış olur ve saf hale gelir.


Paylaş :              
DİĞER
  • Bakteri tutucu özelliğiyle kullanılan 0,2 mikron veya 0,45 mikron (pore size) geçirgenliğe sahip mızraklı kartuş filtre.

    Mızraklı Kartuş Filtre

  • ters ozmos cihazı yüksek iletkenliği almak için geçirgenliği 0,0003 mikron seviyelerinde oluşan hassas filtreleri sayesinde yüksek giderim sağlar.

    Reverse Osmosis

  • önfiltrasyon demir giderim filtreleri. birm minerali ile demir miktarı düşülür.

    Demir Giderim Ünitesi