Maden İşletmeleri
ANASAYFA \ SEKTÖRLER \ Maden İşletmeleri

Maden İşletmeleri


Maden işleme tesislerinde genellikle yakınlarda bulunan yeraltı suları kullanılır. Bu suların yapısal özellikleri madenin ayrıştırma ve zenginleştirme gibi proseslerinde kritik rol oynar. Bu tesislerde kullanılan kimyasallar ile su karışınca etkinin en üst düzeyde olabilmesi için arıtılmış su kullanılır.

Maden işleme proseslerinde açığa çıkan su için atıksu arıtma tesisi kurulması önerilir. Bu tesisteki işlemler genellikle kaogülasyon, flokülasyon ve çöktürme evrelerinden oluşur.Bu aşamalar sırasında elde edilen suyun tesiste yeniden kullanılabilmesi için ön filtrasyon, yumuşatma ve reverse osmosis sistemleri kurulabilir.

Arıtma sistemleri belli bir standartta olmayıp her cevherin işleme prosesine göre özel olarak imal edilir.


Paylaş :              
DİĞER
  • otel arıtma sistemleri

    Turizm

  • Tarım

  • termik santraller ve enerji üretim santrallerinde su arıtım sistemleri kurulumu. buhar türbini için gerekli suyun arıtılması

    Enerji Santralleri Su Arıtım Sistemleri